10:27 | 1392/02/30
گزارش مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام
سود هر سهم توسعه معادن روی ایران ۵۳۰ ریال
فولاد نیوز:بر اساس گزارش هیات مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران به مجمع عمومی، آخرین سود پیش‌بینی هر سهم این شرکت ۵۳۰ ریال اعلام شد.
به گزارش« فولاد نیوز» ، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام برگزار شد.
در گزارش این مجمع آمده است، در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1391 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌شود.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد.
به نظر اینجانبان(اعضای هیات مدیره) اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات وضع عمومی شرکت است، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه شده است.
این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی کرد، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نشده و در تاریخ 25/2/1391 به تأیید هیأت مدیره رسیده است.
اعضای هیات مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی که در این گزارش آمده است: شامل اردشیر سعد محمدی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان(سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره، داوود هنجنی باقری نماینده گروه بهمن(سهامی عام) نایب رئیس هیان مدیره، داریوش روحی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه(سهامی عام) عضو هیات مدیره، محمد اسکندری نماینده شرکت نگین ساحل رویال(سهامی خاص) عضو هیات مدیره و یعقوب کارگرزاده نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان(سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران این گزارش را امضا کرده‌اند.
بر اساس صورتهای مالی این شرکت تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع یک میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار سهم، اولین سود پیش‌بینی هر سهم ۲۹۹ریال،آخرین سود پیش‌بینی هر سهم ۵۳۰ ریال، سود واقعی هر سهم ۵۴۸ ریال، سود نقدی هر سهم بر اساس پیشنهاد هیات مدیره ۲۸۰ ریال،آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید صورتهای مالی ۲۲۳۱ ریال، ارزش دفتری هر سهم ۲۰۱۸ ریال، نسبت قیمت به درآمد هر سهم ۴.۰۸ مرتبه و تعداد کارکنان به طور متوسط در هر سال ۵۱ نفر بوده است.
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
پیام:
.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت فولاد نیوز می باشد
Copyright © 2012 fooladnews.com. All rights reserved