به گزارش فولادنیوز از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، جمشید علی بابایی با بیان این مطلب گفت: واحد احیای مستقیم شرکت فولاد سفید دشت در ماه آبان 53 هزار و 254 تن آهن اسفنجی با متالیزاسیون ۹۵ و کربن ۱.۷ درصد تولید کرد. این رقم فراتر از برنامه پیش بینی شده (تولید 45 هزار و 800 تن) است.

وی افزود: رکورد قبلی این واحد مربوط به مهرماه بود که در آن، 48 هزار و 942 تن آهن اسفنجی تولید شد.

مدیر عملیات شرکت فولاد سفیددشت با اشاره به میزان تولید این شرکت از ابتدای افتتاح تاکنون، تصریح کرد: این کارخانه از ابتدای راه اندازی تا پایان آبان، 356 هزار و 32 تن آهن اسفنجی تولید کرده است.

وی ادامه داد: همچنین، طی8 ماهه امسال، بیش از 232 هزارتن آهن اسفنجی در کارخانه مذکور تولید شده است.

بنا به این گزارش، واحد احیای مستقیم شرکت فولاد سفید دشت (استان چهارمحال بختیاری) به عنوان نخستین طرح از جمله طرح های 7 گانه فولاد استانی در آبان سال 95 با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو افتتاح شد.