تبلیغ محصولات و خدمات غیرمجاز در رسانه های ارتباط جمعی داخلی، بین المللی و فضای مجازی، با رای نمایندگان مجلس، ممنوع شد.
 نمایندگان مردم در ابتدای جلسه علنی امروز خانه ملت به منظور تامین نظر شورای نگهبان درخصوص گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی در فضاهای مجازی را اصلاح کردند. براین اساس در ماده یک این طرح آمده است: ارایه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب، به حبس یا جزای نقدی درجه 6 و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای 2 تا 5 سال محکوم می شود در صورتی که به مصرف کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل 2 تا 5 برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می شود.
همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از؛ اطلاعات یا ادعاهای اثبات نشده یا تاییدنشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره روش فرآوری، تولید، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشاء سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی? و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارایه خدمات یا درمان یا دارابودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی درخصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون.
تبصره 2 - انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه های جمعی موجب محکومیت مدیرمسئول در رسانه های چاپی یا مسئول ذیربط در سایر رسانه ها به مجازات مندرج در این قانون می باشد.
الزام به جبران خسارات شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ کننده نیست، نمی گردد.

 تصویب لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی مابین ایران، افغانستان و هند
نمایندگان مردم در خانه ملت، لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، یکم آذر) مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند را با 163 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
ماده واحده این لایحه بدین شرح است: موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) مشتمل بر یک مقدمه و 15 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.
همچنین در تبصره این لایحه نیز آمده است: رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در ارجاع به داوری موضوع بند (3) ماده (11) و رعایت اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسی در خصوص مواد (9) و (14) این موافقتنامه الزامی است.